git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / master eg / rand8.bf
master

Tree @master (Download .tar.gz)

rand8.bf @masterraw · history · blame

1
2
3
4
04v\1_v_v
@v?< :2\1
.10  -*++
^>>\1^>^>