git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / master eg / befunge2.bf
master

Tree @master (Download .tar.gz)

befunge2.bf @masterraw · history · blame

1
2
3
4
5
<>: #+1 #:+ 3 : *6+ $#2 9v#
v 7 :   +   8 \ + + 5   <
>-  :2  -:  " " 1 + \ v ^<
2 + :   7   + : 7 + v > :
:1- :3- >   :#, _ @ >:3 5*-