git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / master eg / pi.bf
master

Tree @master (Download .tar.gz)

pi.bf @masterraw · history · blame

1
2
3
"^a&EPm=kY}t/qYC+i9wHye$m N@~x+"v
"|DsY<"-"z6n<[Yo2x|UP5VD:">:#v_@>
-:19+/"0"+,19+%"0"+,      ^  >39*