git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / master eg / rot13.bf
master

Tree @master (Download .tar.gz)

rot13.bf @masterraw · history · blame

1
2
3
4
5
v,-9-4_v#!`"z":<
>~::1+! #@_"m"`|
^<$,   <       :<   -6-7<
^,<+5+8<_v#`"`"<
#^_    ^ >:"Z"`#^_:"M"`#^_:"@"`!