git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / master eg / hwii.bf
master

Tree @master (Download .tar.gz)

hwii.bf @masterraw · history · blame

1
2
3
4
5
v    <
>0#v # "Hello, World!" # v#0 <
 >v  #        >v
 ,:          ,:
 ^_25*,^        ^_25*,^