git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / bef-man-page eg / hwii.bf
bef-man-page

Tree @bef-man-page (Download .tar.gz)

hwii.bf @bef-man-pageraw · history · blame

1
2
3
4
5
v       <
>0#v # "Hello, World!" # v#0  <
  >v    #               >v
  ,:                    ,:
  ^_25*,^               ^_25*,^