git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / bef-man-page eg / rand8.bf
bef-man-page

Tree @bef-man-page (Download .tar.gz)

rand8.bf @bef-man-pageraw · history · blame

1
2
3
4
04v\1_v_v
@v?< :2\1
.10  -*++
^>>\1^>^>