git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / fix-examples-attributions eg / beer8.bf
fix-examples-attributions

Tree @fix-examples-attributions (Download .tar.gz)

beer8.bf @fix-examples-attributionsraw · history · blame

1
2
3
4
5
6
^v3:-1$$_,#! #:<\*52",Take one down, pass it around,"*520   <
^   >0"elttob erom oN">:#,_$"s"\1-#v_$>0"reeb fo ">:#,_$:2-!|
>>\:!#^_:.>0"elttob"  ^      >, ^
^1:_@#:,,,".":<_v#!-3\*25$_,#! #:<" on the wall"0       <
^2:,,","    <
<v1:*9+29