git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / docs-updates eg / rand7.bf
docs-updates

Tree @docs-updates (Download .tar.gz)

rand7.bf @docs-updatesraw · history · blame

1
2
3
 v >3v@.-1<-<
v_4?2>*#v ?1^
>:*>1^@.< >2^