git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / docs-updates eg / rand3.bf
docs-updates

Tree @docs-updates (Download .tar.gz)

rand3.bf @docs-updatesraw · history · blame

1
2
3
4
5
6
7
8
9
7   $^>91+v
?95+vv?94+vv
>96+v9>93+v
# +  >#  v<#
 >>>>  >>>.@
 123 >^456#9
 ^?^#?#^?^ 7
^ ## <  8  +
> > ^#  < ^<