git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / docs-updates eg / ea.bf
docs-updates

Tree @docs-updates (Download .tar.gz)

ea.bf @docs-updatesraw · history · blame

100p      v
 v"love"0   <
 v"power"0  <
 v"strength"0?^#<      <
 v"success"0 ?v
 v"agony"0  <
>v"beauty"0  <>025*"." 1v v_^
,:   >00g2- |    v< #:
^_,00g1-|   >0" fo "3>00p^<
    >0" eht si "2  ^ >,^