git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / bef-man-page eg / rand3.bf
bef-man-page

Tree @bef-man-page (Download .tar.gz)

rand3.bf @bef-man-pageraw · history · blame

1
2
3
4
5
6
7
8
9
7   $^>91+v
?95+vv?94+vv
>96+v9>93+v
# +  >#  v<#
 >>>>  >>>.@
 123 >^456#9
 ^?^#?#^?^ 7
^ ## <  8  +
> > ^#  < ^<