git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / bef-man-page eg / rand.bf
bef-man-page

Tree @bef-man-page (Download .tar.gz)

rand.bf @bef-man-pageraw · history · blame

vv <   <
  2   
  ^ v<
 v1<?>3v4
  ^  ^
> >?> ?>5^
  v  v
 v9<?>7v6
  v v<
  8
 . > >  ^
^<