git @ Cat's Eye Technologies Befunge-93 / examples-fixes eg / pairing.bf
examples-fixes

Tree @examples-fixes (Download .tar.gz)

pairing.bf @examples-fixes

c3a426e
 
 
 
 
1
2
3
4
5
>0" :eulav X ruoy retnE">,# :# _>&:0`!v>     v
  v_# 0# \# -# <          > #- #\ #0 #_^
v\<^`0:&$<_ #! #: #,< "Enter your Y value: "0<
>1>\:0`  #v_$0" = >Y,X<">,# :# _>$\2*1+*1-.25*,@
  ^\-1\*2\<